Hírek, akciók

Értesítés a kábeltelevíziós Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt kadafalvi, ballószögi, helvéciai Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy az i-TV Zrt. 2021. év augusztus 1-e követő hatállyal módosítja kábeltelevíziós szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A szolgáltató módosítja az ÁSZF „B” mellékletei szerinti csomagjait. A bővített csomagban található analóg csatornák kikerülnek a kínálatból és csak digitálisan lesz fogható. Az alábbi változást az internet sávszélesség további növelése illetve 5G miatti 700 Mhz-es tartomány felszabadítása miatt van szükség. A digitális szolgáltatásban további változás hogy MPEG-2-ről átállunk MPEG-4-re. Az alap csomag analóg csatornái terveink szerint nem fognak változni.

A műszaki változás miatt, a TV készülékeket újra kell hangolni. (TELJES AUTÓMATA HANGOLÁSSAL ANALÓG ÉS DIGITÁLIS).

Az átállás tervezett dátuma: 2021.08.23-24 vagy 2021.08.31 napja.

A módosítások indokául szolgálnak az időközi felmerült pontosítási igények, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások. Az i-TV szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.i-tvzrt.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Tisztelt ügyfeleink!

Az RTL Klub (SD és HD) esetében elindult egy plusz hangsáv "audió narráció", amin jelenleg teszt jelleggel ugyanúgy a magyar hang hallható, de szombaton a Mi kis falunk műsortól kezdve már élesben debütál. Gyakorlatilag a látássérültek részére egy narrációs szolgáltatás.

Emiatt ahol duplán hallható a hang ott ki kell kapcsolni a "hangleírás" vagy "hangos leírás" funkciót. Ez minden TV-n más és más helyen található meg a menüben, de a lényege ugyan az.

A "problémára" megoldás pár készülék esetében:

Samsung TV-k esetében a távirányítón meg kell keresni az AD/SUBT. gombot. Ezt követően feljön egy menü. Ott a "Hangos ismertetés" menüpontot kell KI kapcsolni.

Régebbi LG: Q.menu gomb a távirányítón/Hang leírás/ki VAGY - Settings gomb a távirányítón/opció/Nem hathatós támogatás/Hang leírás/Ki.

Újabb LG: Q.menü a távirányítón/Speciális/Kis.leh./Hangos leírás/Ki.