Értesítés a kábeltelevíziós Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt kadafalvi, ballószögi, helvéciai Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy az i-TV Zrt. 2021. év augusztus 1-e követő hatállyal módosítja kábeltelevíziós szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A szolgáltató módosítja az ÁSZF „B” mellékletei szerinti csomagjait. A bővített csomagban található analóg csatornák kikerülnek a kínálatból és csak digitálisan lesz fogható. Az alábbi változást az internet sávszélesség további növelése illetve 5G miatti 700 Mhz-es tartomány felszabadítása miatt van szükség. A digitális szolgáltatásban további változás hogy MPEG-2-ről átállunk MPEG-4-re. Az alap csomag analóg csatornái terveink szerint nem fognak változni.

A műszaki változás miatt, a TV készülékeket újra kell hangolni. (TELJES AUTÓMATA HANGOLÁSSAL ANALÓG ÉS DIGITÁLIS).

Az átállás tervezett dátuma: 2021.08.23-24 vagy 2021.08.31 napja.

A módosítások indokául szolgálnak az időközi felmerült pontosítási igények, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások. Az i-TV szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.i-tvzrt.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Tisztelt ügyfeleink!

Az RTL Klub (SD és HD) esetében elindult egy plusz hangsáv "audió narráció", amin jelenleg teszt jelleggel ugyanúgy a magyar hang hallható, de szombaton a Mi kis falunk műsortól kezdve már élesben debütál. Gyakorlatilag a látássérültek részére egy narrációs szolgáltatás.

Emiatt ahol duplán hallható a hang ott ki kell kapcsolni a "hangleírás" vagy "hangos leírás" funkciót. Ez minden TV-n más és más helyen található meg a menüben, de a lényege ugyan az.

A "problémára" megoldás pár készülék esetében:

Samsung TV-k esetében a távirányítón meg kell keresni az AD/SUBT. gombot. Ezt követően feljön egy menü. Ott a "Hangos ismertetés" menüpontot kell KI kapcsolni.

Régebbi LG: Q.menu gomb a távirányítón/Hang leírás/ki VAGY - Settings gomb a távirányítón/opció/Nem hathatós támogatás/Hang leírás/Ki.

Újabb LG: Q.menü a távirányítón/Speciális/Kis.leh./Hangos leírás/Ki.

A legszínesebb szolgáltatásokat tőlünk kapja!

Kábeltévé. Internet. Telefon.

Szeretne kevesebbet fizetni? Kombi csomagok

Tisztelt ügyfeleink!

Az RTL Klub (SD és HD) esetében elindult egy plusz hangsáv "audió narráció", amin jelenleg teszt jelleggel ugyanúgy a magyar hang hallható, de szombaton a Mi kis falunk műsortól kezdve már élesben debütál. Gyakorlatilag a látássérültek részére egy narrációs szolgáltatás.

Emiatt ahol duplán hallható a hang ott ki kell kapcsolni a "hangleírás" vagy "hangos leírás" funkciót. Ez minden TV-n más és más helyen található meg a menüben, de a lényege ugyan az.

A "problémára" megoldás pár készülék esetében:

Samsung TV-k esetében a távirányítón meg kell keresni az AD/SUBT. gombot. Ezt követően feljön egy menü. Ott a "Hangos ismertetés" menüpontot kell KI kapcsolni.

Régebbi LG: Q.menu gomb a távirányítón/Hang leírás/ki VAGY - Settings gomb a távirányítón/opció/Nem hathatós támogatás/Hang leírás/Ki.

Újabb LG: Q.menü a távirányítón/Speciális/Kis.leh./Hangos leírás/Ki.

Megértettem