Kedves ügyfelünk!

Megváltoztak az e-mail beállítások, amennyiben e-mail klienst (LiveMail, Thunderbird, mobilos levelezők) használ, kérjük állítsa át az új beállításokra!

E-mail beállítások

Tisztelt uszódi és géderlaki előfizetők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon (2017. 09. 04.) az előre bejelentett digitális televízió-szolgáltatás elindult!

Segítség a beállításhoz:

386 Mhz, QA:256, Symbolic Rate: 6875, a többi digitális frekvenciánál a Symbolic Rate 6900, QA:256.

Amennyiben újrahangolják a tévékészüléküket a csatornák automatikusan mentésre kerülnek.

Tisztelt ballószögi, kadafalvi, helvécia-szabó sándor telepi Előfizetők!

A következő televíziók kerültek be a digitális kiosztásba, a C49 (698 Mhz;256QAM;6900 Symbol rate)-es csatornán:

  • TLC
  • Discovery Channel
  • Chili TV
  • Isaura TV
  • Zenebutik
  • Humor+
  • FEM3

Ezen kívül analóg kiosztáson a Cartoon Network átkerült az S41-es csatornára, a helyén az M+ csatorna fogható.

Tájékoztató!

A következő településeken díjmódosítások lépnek életbe, kérjük töltse le a tájékoztatót a bővebb információért!

A legszínesebb szolgáltatásokat tőlünk kapja!

Kábeltévé. Internet. Telefon.

Szeretne kevesebbet fizetni? Kombi csomagok

Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Duna-Táv Kft 2018. év május hó 25. napi hatállyal módosítja internet és helyhez kötött telefon szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2018. év május hó 25. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

A Duna-Táv Kft szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.dunaktv.hu weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Tisztelettel: Duna-Táv Kft

Megértettem